Túi Pe

DNTN Chợ Lớn Nhựa

 (08) 38762286
Túi Pe

Cơ Sở Quốc Quyền

 (08) 38761454
Hạt Nhựa

Cty All Jet Việt Nam TNHH

 (0650) 3788201