Điều kiện sử dụng

Trang chủ / Điều kiện sử dụng

Điều khoản sử dụng

1. Chào mừng

Chào mừng bạn đến với trang web của chúng tôi! Trang web này là một dịch vụ cung cấp thông tin các doanh nghiệp bởi thuonghieuvietcorp.com. Trang web này đã được cam kết cung cấp cho khách hàng những dịch vụ đặc trưng bởi chất lượng, dịch vụ khách hàng và giá trị vượt trội. Chính sách bảo mật trực tuyến của chúng tôi, cam kết của chúng tôi để phục vụ bạn và để bảo vệ sự riêng tư của bạn. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các nội dung mà bạn đã đăng.

2. Copyright

Tất cả các tài nguyên trong website này có thể được copy đến những nơi khác mà không cần sự cho phép của chúng tôi.

3. Thông tin cá nhân:

Thông tin đăng ký. Để sử dụng tính năng nhất quán trên trang web của chúng tôi, chúng tôi yêu cầu bạn phải đăng ký. Khi bạn đăng ký, chúng tôi sẽ lưu thông tin về bạn, bao gồm tên, địa chỉ email, tên người dùng và mật khẩu của bạn. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu một số thông tin bổ sung, chẳng hạn như trọng lượng hiện tại, tuổi tác..., bạn có thể không cung cấp thông tin này nếu bạn thích, nhưng cung cấp thông tin này được khuyến khích để người dùng biết thêm về bạn.

4. Quảng cáo Emails:

Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email của bạn, theo thời gian, chúng tôi có thể gửi email cho bạn về các sản phẩm của chúng tôi, dịch vụ mà chúng tôi tin rằng bạn có thể quan tâm.

5. Bảo mật:

Các thông tin cá nhân chúng tôi thu thập được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu mà chúng tôi kiểm soát. Chúng tôi sử dụng mã hóa để bảo vệ thông tin của bạn. 

  Liên hệ
Mail : thuonghieuvietcorp.com
Giờ làm việc : 8:30 - 5:30

  Follow us
Site Map
Show site map
  Giới thiệu

Chào mừng Quí khách đến với website www.thuonghieuvietcorp.com, chúng tôi cung cấp thông tin về các doanh nghiệp, cửa hàng trên khắp cả nước. Nếu Quí khách cần đăng thông tin doanh nghiệp của mình vui lòng đăng ký thành viên để được đăng thông tin.